Menü Bezárás

Árpád tagozat

A sajátos nevelési igényű tanulók képzése

2040 Budaörs, Árpád u. 6-8.

Tagozatvezető: Fazekas Mónika

Telefon/fax: 06(23) 415-221; E-mail: arpadiskola@gmail.com

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolához tartozó tagozat tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) és értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulókat oktatja, neveli.

Tanulóink a Tanulásképességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek iskolánkba.

Az általános iskolai képzés a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához készült speciális tanterv alapján történik.

2016-ban új épületet kapott a tagozat, amely teljes mértékben megfelel a 21. századi oktatási elvárásoknak.

A tanulásban akadályozott (enyhe fokban értelmi fogyatékos) tanulóinknál az iskola célkitűzései között első helyen szerepel a tanulók képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános műveltség megalapozása életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően, továbbá az egész életen át tartó tanulás megalapozása. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek és képességek fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak. A 8. évfolyam befejezése után speciális szakiskolában tanulnak tovább, ahol szakmunkás bizonyítványt szerezhetnek (pl: burkoló, kőműves, számítógép-kezelő).

Értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulóinknál iskolánk céljai között szerepel a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, a hiányosan működő képességek korrekciója, a szocializációs képességek fejlesztése, a kisebb közösségbe való beilleszkedésre. Akik eredményesen befejezik a 10. évfolyamot, azok készségfejlesztő speciális szakiskolában szerezhetnek önálló életkezdéshez szükséges ismereteket egy szakma oktatása keretén belül (pl: parkgondozó, szövő szakma, háztartási ismeretek). 

A testnevelés órákon úszás tanulásra van lehetőség.

Az iskolai pszichológus délután intenzív „kiscsoportos foglalkozást” tart az arra rászorulóknak.

Szabadidős tevékenységeink között (a napközis foglalkozásokon túl) szerepel szavalóverseny, színházlátogatás (bérletünk van), könyvtári foglalkozás, a helyi múzeum által tartott kézműves foglalkozásokon való részvétel, kirándulás.

Tagozatunkon a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül rehabilitációs fejlesztéssel, logopédiai ellátással, kutyás és lovas terápiás foglalkozással igyekszünk tanulóink fejlődését színesebbé tenni.