Árpád tagozat

A sajátos nevelési igényű tanulók képzése

2040 Budaörs, Árpád u. 6-8.

Tagozatvezető: Fazekas Mónika

Telefon/fax:06(23) 415-221; E-mail: arpadiskola@gmail.com

 

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolához tartozó tagozat tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) és értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulókat oktatja, neveli.

Tanulóink a Tanulásképességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek iskolánkba.

Az általános iskolai képzés a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához készült speciális tanterv alapján történik.

2016-ban új épületet kapott a tagozat, amely teljes mértékben megfelel a 21. századi oktatási elvárásoknak.

« 1 A 9 »

A tanulásban akadályozott (enyhe fokban értelmi fogyatékos) tanulóinknál az iskola célkitűzései között első helyen szerepel a tanulók képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános műveltség megalapozása életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően, továbbá az egész életen át tartó tanulás megalapozása. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek és képességek fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak. A 8. évfolyam befejezése után speciális szakiskolában tanulnak tovább, ahol szakmunkás bizonyítványt szerezhetnek (pl: burkoló, kőműves, számítógép-kezelő).

Értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulóinknál iskolánk céljai között szerepel a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, a hiányosan működő képességek korrekciója, a szocializációs képességek fejlesztése, a kisebb közösségbe való beilleszkedésre. Akik eredményesen befejezik a 10. évfolyamot, azok készségfejlesztő speciális szakiskolában szerezhetnek önálló életkezdéshez szükséges ismereteket egy szakma oktatása keretén belül (pl: parkgondozó, szövő szakma, háztartási ismeretek). 

A testnevelés órákon úszás tanulásra van lehetőség.

« 1 A 5 »

Az iskolai pszichológus délután intenzív „kiscsoportos foglalkozást” tart az arra rászorulóknak. 

Szabadidős tevékenységeink között (a napközis foglalkozásokon túl) szerepel szavalóverseny, színházlátogatás (bérletünk van), könyvtári foglalkozás, a helyi múzeum által tartott kézműves foglalkozásokon való részvétel, kirándulás.

« 1 A 61 »

Tagozatunkon a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül rehabilitációs fejlesztéssel, logopédiai ellátással, kutyás és lovas terápiás foglalkozással igyekszünk tanulóink fejlődését színesebbé tenni.

« 1 A 25 »